Lange Termijn Visie

De Euro, een historische fout.

Bij het invoeren van de Euro voorspelde ik dat men een historische fout beging.
Europa is een samenraapsel van landen, met inwoners met verschillende mentaliteiten en andere economieën.
We spreken allemaal een andere taal en en zelfs na 15 jaar Euro is er nog steeds geen Europa gevoel.
Vraag een inwoner van een EU land of hij zich Europeaan of inwoner van een van de landen voelt en bijna
iedereen zal kiezen voor de eigen lidstaat.
Europa zal inderdaad moeten samen werken op economisch en politiek gebied om zich op het wereldtoneel
te handhaven.
De EEG, NAVO, ze waren absoluut noodzakelijke en goede ontwikkelingen.
Echter de Euro had nooit op deze wijze ingevoerd moeten worden.
 oen men plannen maakte voor een eenheidsmunt was ik voorstander van een Noord en Zuid Euro.
De noordelijke economieën zijn veel sterker dan de zuidelijke.
Landen in het noorden onder aanvoering van Duitsland hadden altijd en sterke munt en weinig inflatie.
De zuidelijke landen moesten het doen met een zwakke munt en hoge inflatie.
De lage munt hielp de export en de inflatie was ook goed voor de schuldsanering.
Men koos echter voor een munt, en de zuidelijke landen profiteerde op het begin van historisch lage rentes wat op het begin voordeel opleverde maar de sterke Euro zorgde dat men totaal niet meer concurrerend was.
Griekenland, Portugal, Italië en Spanje kwamen erdoor in problemen maar het drama sloeg pas echt toe in 2008 toen in de VS de krediet crises toesloeg.
Toen Lehman Brothers omviel en iedereen dacht dat de VS in grote problemen zouden komen voorspelde ik al dat het Europa was wat het kind van de rekening zou worden.
Wederom pleitte ik voor een noord en zuid Euro en voorspelde dat als men dat niet zou doen een depressie voor de zuidelijke landen op de loer lag.
Al deze landen hebben nu massawerkeloosheid en moeten bezuinigen en zelfs de forse geldstroom afkomstig van het noorden kan niet voorkomen dat vooral Griekenland in een uitzichtloze situatie is terecht gekomen.
Na vele steunpakketten die niet hielpen heeft men wederom gekozen voor een nieuwe forse geldinjectie.
Kapitalisme heeft zichzelf zolang in stand kunnen houden door zich steeds te vernieuwen.
Kern is dat als een bedrijf niet functioneert men het failliet laat gaan waarna anderen de draad weer oppikken en
op een efficiënte manier als een phoenix herrijzen.
Toen Griekenland de eerste keer gered werd gaf ik al aan dat het nooit zou helpen.
Het land zou nooit terug kunnen betalen omdat de economie niet genoeg geld genereert.
Was men toen terug gegaan naar de Drachme dan stond het land er nu beduidend beter voor zelfs zonder steun pakketten.
Echter keer op keer bleven de politici het probleem voor zich uitschuiven en probeerde men koste wat kost Griekenland binnen de Euro te houden.
De rede is dat men krampachtig vasthoud aan het Europa idee en feit is dat sinds de eerste stap naar een verenigd
Europa (de EGKS, samenwerking op het gebied van kolen en staal) men nooit een gedane stap terugdraaide.
Nu willen de Eurofielen naast de monetaire unie een politieke en fiscale unie omdat het de enige manier is om de Euro te redden.
Dit zou dramatische gevolgen hebben.
Die integratie kan alleen maar als men deze op een noord- zuid bases invoert.
Ik zie dit echter niet gebeuren omdat men star zal blijven volhouden aan het grote Europa idee.
Sterker nog men zal nog meer landen toevoegen.
De Eurofielen roepen dat er in Europa nu geen oorlogen plaatsvinden dankzij de EU en Euro.
Helaas hebben ze oogkleppen op want de onderlinge landen en burgers ervan komen steeds meer tegenover elkaar te staan.
Ze roepen ook dat Euro ons behoed heeft voor een grotere crises maar Europa is als enige de krediet crises niet te boven gekomen.
Veel landen die een eigen munt binnen de EU hebben blijken veel beter te hebben presteert.
De EU is bezig zichzelf te vernietigen en het meer Europa streven zal het omgekeerde effect hebben.
Als men vasthoud aan het idee van het Europa van nu zou het einde wel eens binnen een paar jaar al in zicht kunnen komen.
De zwakke broeders kunnen niet eindeloos op de been worden gehouden door de sterke die nu al verzwakken.
Dat men die mening niet deelt blijkt wel uit het feit dat men grenzeloos vertrouwen heeft en de rentes op de staatsobligaties zijn historisch laag.
Maar als men ziet dat de keizer geen kleren aan heeft kan het snel gaan.
Ik voorspelde dat begin 2009 de Dow Jones een belangrijke low zou maken en daarna naar hogere koersen zou
gaan dan voor de crises. Ook voorspelde ik dat de dollar en euro een pariteit zouden kunnen krijgen.
Dus op langere termijn zou men een koerswinst op de aandelen en ook nog eens op de munteenheid hebben.
Op dat moment leek het een vreemd advies maar wie dit heeft opgevolgd zit nu op rozen.
Europa is voor mijn nog steeds uit den boze en hoewel de koersen hier ook aantrokken bleken US aandelen een beduiden betere keuze.
Mijn advies om goud te kopen toen het $600 stond bleek een shot in de roos en het doel van $1000 dat ik aangaf
en later bijstelde naar $2000 bleek werkelijkheid te worden.
Ik verwachtte dat goud uiteindelijk naar $4000 kon stijgen maar gaf wel aan dat een heftiger correctie zou komen.
Goud is voorlopig nog zwak en kan dat nog even blijven maar ik denk dat het elk moment weer koopwaardig kan worden.
De schade is voor de Europeanen nog beperkt gebleven omdat het in dollar noteert en een daling dus deels door de dollarkoers compenseert.
Ik gaf aan dat goud bij een paniek op de geldmarkten naar $4000 dollar kon gaan.
Die paniek kan wel eens ontstaan wanneer het EU monetaire stelsel gaat instortten.
De kans hierop is groot als men het EU experiment nu niet opgeeft en goud zou dan ook wel eens binnenkort weer
een zeer goede investering kunnen worden.
Ik voorspelde dat de EU eind 2015 aan een neergang zou beginnen.
Sindsdien is het sentiment sterk anti EU geworden en koos het UK voor en Brexit.
Ook in andere landen komen de anti EU partijen sterker op.
Mijn voorspelling dat een paar jaar later de EU en de Euro zoals wij het ze kennen niet zou meer bestaan leek toen ondenkbaar maar nu waarschuwen zelfs EU politici ervoor.